kontakt
kontakt
pomocník
pomocník
pravidlá bazáru
pravidlá bazáru
moje inzeráty
moje inzeráty
hľadať inzerát
hľadať inzerát
vložiť inzerat
vložiť inzerát

pravidlá bazáru

Vymedzenie pojmov:

 • prevádzkovateľ – správca portálu, majiteľ, osoba poverená správou portálu
 • server top-bazar.sk – internetové stránky (aplikácie) na adrese www.top-bazar.sk
 • užívateľ – každá fyzická či právnická osoba, ktorá využíva služby inzertného serveru top-bazar.sk
 • inzerent – užívateľ, ktorý vkladá (vložil) inzerát na server top-bazar.sk

Inzerent:

 • Inzerent pri vkladaní inzercie potvrdzuje, že sa oboznámil s nasledujúcimi podmienkami.

Inzercia:

 • Všetky základné služby serveru top-bazar.sk sú užívateľom poskytované zadarmo. Výnimku tvoria doplnkové funkcie, ktoré môžu byť spoplatnené. Doplnkovou funkciou sa rozumie nadštandardná možnosť, napr. zviditeľnenie inzerátu pomocou SMS správy.
 • Server top-bazar.sk je určený hlavne pre súkromnú inzerciu. Vložená môže byť i komerčná inzercia, musí byť však inzerovaný konkrétny produkt, nie firma ako celok.
 • Platnosť inzerátu nie je obmedzená. Užívateľ inzerát odstráni sám pomocou hesla, ktoré po registrácii obdrží zaslaním na uvedený e-mail.
 • Vložené inzeráty nesmú porušovať zákony SR a nesmú byť v rozpore s dobrými mravmi.
 • Je zakázané:
  • Inzerovať multilevel systémy, pyramídové hry, lietadla, podvodné systémy.
  • Inzerovať systémy, ktoré ponúkajú bezpracné zárobky.
  • Inzerovať kopírovanie letákov, dopisov, diskiet, vkladanie letákov do obálok a pod.
  • Kopírovať rovnaký inzerát do viacerých kategórií, než do ktorej správne patrí.
  • Vkládat inzeráty do jiných kategorií, než do kterých správně patří.
  • Vkladať do inzerátu HTML značky.
  • Inzerovať firmy alebo www stránky (inzerovať je možné iba produkt).
  • Inzerovať erotické inzeráty.

Prevádzkovateľ:

 • Prevádzkovateľ funguje len ako sprostredkovateľ medzi kupujúcim a predávajúcim, neberie žiadne záväzky ani záruky za predávané predmety.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za:
  • Zneužitie dát uvedených užívateľom v inzeráte, alebo získaných ilegálnym preniknutím do systému prevádzkovateľa.
  • Zneužitie služieb serveru tretími stranami.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:
  • Mazať inzeráty, ktoré podľa neho nesplňujú podmienky inzercie a to bez nároku na vrátenie poplatku za nadštandardné služby (napr. zvýraznenie inzerátu.).
  • Zasielať obchodné oznámenia na e-mailovú adresu inzerenta
  • Upravovať inzeráty bez upozornenia užívateľa
  • Meniť podmienky a služby serveru.